co-che-giai-quyet-tranh-chap
13:42 | 04/08/2020
I. Các biện pháp và cơ chế giải quyết tranh chấp      ×Tự thỏa thuận             × Đưa ra cơ quan pháp luật                   × Hình thức khác tiendatbentre.com.vn và người bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website tiendatbentre.com.vn. Khi phát sinh tranh chấp, tiendatbentre.com.vn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của tiendatbentre.com.vn và thực hiện theo các bước sau: - Bước 1: Thành viên người mua khiếu nại về hàng hóa của..
chinh-sach-bao-mat
11:04 | 20/07/2020
1. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG – Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của Người dùng theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của CỬA HÀNG TIẾN ĐẠT và các quy định của pháp luật Việt Nam. – Công ty có chính sách bảo vệ thông tin cá nhân như sau: a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân Người bán phải cung cấp thông tin theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và email. b)..